Hak-İş Konfederasyonu Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi

Kalite Yönetim Sistemi

HAK-İŞ MEYEB’in politikaları ve sınav prosedürleri ile bunların uygulanması bütün adaylar için adil ve tarafsız olacak şekilde dizayn edilmiştir.. Bütün prosedürler ve mevzuat TS EN ISO/IEC 17024'e uygun olarak hazırlanmıştır.

HAK-İŞ MEYEB; evrensel değerler ile oluşturulmuş kalite politikasını benimser. Belgelendirme sürecinde hizmetler Kalite Yönetim Temsilcisi aracılığıyla sürekli iyileştirilir.

Belgelendirme süreçlerinde tüm ölçümler bağımsız, tarafsız ve etik olarak olabildiğince elektronik ortamda takip edilir. Belgelendirme süreçlerinde görevlendirilecek kişilerden F.13 Taahhütname Formu'nun imzalanması istenir. Tüm itiraz ve şikâyetler için İtiraz ve Şikayet Komitesi kurulmuştur. İtiraz ve şikayetler dokümante edilerek görüş ve değerlendirilme sürecine tabi tutulur. Tüm süreçlerde gizlilik, güvenilirlik ve tarafsızlık sağlanmıştır.

İtiraz ve Şikayet Prosedürü için tıklayınız....

HAK-İŞ MEYEB Yönetim Kurulu, Görev talimatlarında belirtilen Sektörler Konseyi görüşleri doğrultusunda belgelendirme kapsamının genişletilmesine veya daraltılmasına karar verir.

Teorik sınavlar Gözetmenler tarafından yapılır. Performansa dayalı sınavın değerlendirmesi Ulusal Yeterliliklerde belirtilen Değerlendirici Ölçütlerini sağlayan Sınav yapıcılar tarafından yürütülür. Sınav yapıcıların gerçekleştirdiği sınavların sonuçlarını Karar Vericiler onaylayarak belge verme süreci başlar.

Belgelendirme programının oluşturması ve bu programın geliştirilmesi için hiç bir kesimin ağırlıklı olarak yer almadığı, işçi işveren ve akademisyenlerden oluşan metal ve makine alanlarında olmak üzere iki adet Program Komitesi kurulmuştur. Program Komiteleri tamamıyla akademik ve alan çalışmaları konusunda yetkinliği kanıtlamış meslek mensuplarından oluşur.  Herhangi bir tarafa olan yakınlık Program Komiteleri’nin doğasına aykırıdır. Bunun yanında Program Komiteleri üyeleri herhangi bir tereddüde mahal vermemek adına F.13 Taahhütname Formu imzalamışlardır. Komite görevlileri, belgelendirme programı ile ilgili bütün tarafların menfaatlerini, herhangi bir tarafa ayrıcalık tanımadan, kurallara uygun ve adil bir biçimde temsil edecektir.

Program Komitesi üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili görev talimatlarında tanımlamış ve HAK-İŞ MEYEB Yönetim Kurulu Tarafından atamaları gerçekleştirilmiştir.

HAK-İŞ MEYEB'in idari yönden denetimini yapmak üzere hiç bir kesimin ağırlıklı olarak yer almadığı, işçi işveren ve akademisyenlerden oluşan Tarafsızlık Komitesi kurulmuştur. Tarafsızlık Komitesi tamamıyla akademik ve alan çalışmaları konusunda yetkinliği kanıtlamış meslek mensuplarından oluşur.  Herhangi bir tarafa olan yakınlık Tarafsızlık Komitesi’nin doğasına aykırıdır. Bunun yanında Tarafsızlık Komitesi üyeleri herhangi bir tereddüde mahal vermemek adına F.13 Taahhütname Formu imzalamışlardır.

Tarafsızlık Komitesi üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili görev talimatlarında tanımlamış ve HAK-İŞ MEYEB Yönetim Kurulu Tarafından atamaları gerçekleştirilmiştir.

Gözetim Süreci

HAK-İŞ MEYEB; meslek alanlarına ait ilgili Ulusal Yeterlilik de belirlenmiş olan gözetim sıklığının içeriği ve süresine göre süreçlerini gerçekleştirmektedir.
 
Gözetim tarihine kadar ilgili yeterlilik kapsamında çalıştığına dair bireysel olarak başvuru yapan belge sahiplerinden F.59 Bireysel Gözetim Takip Formu talep edilir. İmzalanan formun ıslak hali HAK-İŞ MEYEB Genel Merkezine elden/kargo aracılığıyla gönderilir.
Kurumsal başvuru yapan firmalar için ise işletme yetkilileri tarafından F.60 Kurumsal Gözetim Takip Formu talep edilir. İmzalanan formun ıslak hali HAK-İŞ MEYEB Genel Merkezine elden/kargo aracılığıyla gönderilir.
 
Adaya verilen süre içerisinde istenen belgelerin HAK-İŞ MEYEB Genel Merkezine ulaşmaması durumunda kişinin 6 ay süre ile belgesi askıya alınır.
 

F.60 Kurumsal Gözetim Takip Formu için Tıklayınız... 

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yetki Belgemiz...

 

TÜRKAK Akreditasyon Belgemiz...