Hak-İş Konfederasyonu Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi

HİDROLİK-PNÖMATİKÇİ SEVİYE 4

2 Mart 2015 tarihinde yayınlandı.

1

Yeterliliğin Adı

12UY0080-4 Hidrolik - Pnömatikçi Seviye 4

2

Uluslararası Sınıflandırmadaki Yeri

ISCO 08: 7231 (Hidrolik bakım ve onarım ustası)

ISCO 08: 7233 (Hidrolik Pnömatik bakım onarım elemanı)

3

Amaç

Bu yeterlilik, Hidrolik-Pnömatikçilerin veya bu mesleği icra etmek isteyenlerin; hidrolik pnömatik sistemler ve uygulama alanları hakkındaki bilgileri, montaj, bakım onarım faaliyetleri ve bu faaliyetleri sırasında uygulayacakları iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite yönetim sistemleri tedbirleri ile mesleki gelişim yeterliliklerinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

4

Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Standartlar

12UMS0185-4 Hidrolik Pnömatikçi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

5

Sınava Giriş Şartları

Sınava giriş şartı bulunmamaktadır.

6

Yeterliliğin Yapısı

      a) Zorunlu Birimler

12UY0080-4/A1 Hidrolik Pnömatik Sistem Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği

12UY0080-4/A2 Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri

      b) Seçmeli Birimler

12UY0080-4/B1 Hidrolik Teknolojisi

12UY0080-4/B2 Pnömatik Teknolojisi

12UY0080-4/B3 Hidrolik Sistemler

12UY0080-4/B4 Pnömatik Sistemler

12UY0080-4/B5 Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımı

12UY0080-4/B6 Pnömatik Sistemler Bakım ve Onarımı

7

Ölçme ve Değerlendirme

İlgili birimlerin ölçme ve değerlendirme bölümünde belirtilen ölçütleri sağlayacak şekilde başarılı olunmalıdır. Yeterliliğin değerlendirilmesinde teorik ve performansa dayalı pratik sınav yapılacaktır. Tüm birimlerin teorik ve uygulama sınavları tek bir oturumda ya da ayrı ayrı uygulanabilir.

8

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

9

Gözetim Sıklığı

Aday, Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu tarafından gözetime tabi tutulur.

10

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

Belge geçerlilik süresi sonunda pratik sınavlar uygulanarak belge yenilenir.

 

Hidrolik-Pnömatikçi Seviye 4 Ulusal Yeterliliği için Tıklayınız...