Hak-İş Konfederasyonu Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi

Hakkımızda

HAK-İŞ MEYEB, MYK tarafından 2011 yılında yürütülmeye başlanan "Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP)" çerçevesinde aşağıdaki meslekler ve seviyeler kapsamında sınav ve belgelendirme merkezi faaliyetlerini yürütmeyi üstlenmiştir.

 

Yeterlilik Numarası

 Yeterlilik Adı

Belgelendirme Yapılabilecek Birimler

12UY0070-3

MYK - Refrakterci (Seviye 3)

A1, A2, A3

12UY0070-4

MYK - Refrakterci (Seviye 4)

A1, A2, A3, A4

12UY0080-4

MYK - Hidrolik-Pnömatikçi (Seviye 4)

A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, B6

12UY0080-5

MYK - Hidrolik-Pnömatikçi (Seviye 5)

A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8

11UY0010-3

MYK - Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)

A1, B1, B3, B5, B6,  B8, B10

10UY0002-3

MYK - Makine Bakımcı (Seviye 3)

A1, A2, B1, B2, B3

10UY0002-4

MYK - Makine Bakımcı (Seviye 4)

A1, A2, B1, B2, B3

15UY0205-3

MYK - Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3)

A1, A2

İşletmenin adı; Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi olup, kısa adı HAK-İŞ MEYEB’dir. HAK-İŞ MEYEB, 25 Şubat 2013 tarihinde TS EN ISO / IEC 17024:2012 Uygunluk değerlendirmesi - Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar standardına göre TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş ve 17 Mayıs 2013 tarihinden MYK tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme merkezidir. 

 

TARAFSIZLIK TAAHHÜDÜ

Hak-İş MEYEB,

 • Belgelendirme sürecinde gizlilik, güvenilirlik ve tarafsızlık hususlarını etkileyecek ticari türden ya da başka türden hiçbir duruma izin vermemektedir.
 • Belgelendirme faaliyetlerini yürütmede tarafsızlığın öneminin bilincindedir.
 • Çıkar çatışmalarını yönetmektedir.
 • Belgelendirme faaliyetlerindeki objektifliği güvence altına almaktadır.
 • Vizyonu ve misyonu doğrultusunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden talepleri zamanında karşılamaktadır.

KALİTE POLİTİKASI

 •  Kalite ile belgelendirilecek adayların,
 • Çalışma ortamı ve koşulları ile personelin,
 • Çevre duyarlılığı ve sorumluluğu ile toplumun,
 • Yasal düzenlemelere uyulması ile devletin,

Sektörlere özgü ihtiyaç ve beklentilerini karşılama, sunulan hizmet kollarına yeni değerler ekleme, Personel Belgelendirme ve Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlama, geliştirme ve yaygınlaştırma yönünde zamanında, doğru, çağdaş ve kaliteli hizmet üretmektir. 

 

VİZYON

 • Uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği kurmak, projeler geliştirmek.
 • Uluslararası protokollere imza atmak, ortaklık kurmak, projelere katılmak.
 • Sektörler Konseyi aracılığıyla, metal sektöründe kurulan sınav ve belgelendirme sisteminin, diğer sektörlere de yaygınlaştırılmasını sağlamak.
 • Türk Endüstri ilişkiler sistemine, sınav ve belgelendirme sistemi ile yeni bir boyut getirmek,
 • Uluslararası geçerli sertifika ile işgücünün serbest dolaşımını sağlamak.
 • Sertifikalı iş gücü ile üretimin kalitesini, verimliliğini ve katma değerini arttırmak.
 • Ülkemizi uluslararası rekabette üst seviyeye taşımak.

 

MİSYON

HAK-İŞ MEYEB,

 • Çalışanın ve çalışmak isteyenin iş güvencesini birincil görevi kabul eder.
 • Çalışanların ekonomik, meslekî, idari, sosyal hak ve menfaatlerini korur, geliştirir.
 • Tüm sektörlerde gelişmeleri takip etmek için gerekli çalışmaları yapar.
 • Faaliyetleri nedeni ile kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur, bunlarla işbirliği yapar.

 

İLKELER 

 • Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık ve açıklık.
 • Hizmetlerin temin, sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle etkinlik.
 • Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle verimlilik.
 • Sektörlerin güçlendirilmesi adına işletme - çalışanlar işbirliği ile katılımcılık.
 • Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık ve hukuka uygunluk.
 • Hizmetlerde kalite ve kişi memnuniyeti.
 • Tüm sektör için sürdürülebilir kalkınma.
 • ARGE ve eğitim çalışmalarına öncelik vermek.
 • Diğer kamu, kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon.